ramybėje

ramybėje
peace

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • atitraukti — atitraukti, ia, ė K, Š, ŠT7,9, NdŽ, DŽ1; LL118,119, M, atatraukti Š; SD1105,209,215, SD209,215,218, attraukti I, GrvT46; Q15, H, H153, R, R4,202, MŽ, MŽ5,268, Sut, N 1. tr. paviršiumi atitempti, atvilkti, atitęsti ligi kur: Atitraukti ratus iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atstoti — 1. refl. Sut, BzF117, M, L, Š, LL284 atsikelti (sėdėjus, gulėjus), remiantis kojomis: Guli in patalo; nei atsistoja, nei atsisėda Klt. Tas vaikinas jau vaikščioja, jau pradėjo atsistot Jrb. Net nuo pietų stalo jos atsistodavo alkanos I.Simon.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kvailas — kvaĩlas, à adj. (4) 1. K kuris riboto protinio sugebėjimo, paikas: Kvailam matos, kad jis protingiausias Tsk. Jis ne išmintingas, bet kvailas J.Jabl. Ko ta jaunystė kvaila nesapnuoja! Mair. Žmogus užmiršėlis, be sumisijos, tas kvaĩlas J. Mes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • laimingauti — laimingauti, auja, avo intr. laimingai gyventi: Atrodo, kad užsnūstum toje pelnytoje ramybėje ir gyventum sau laimingai, kaip kad laimingauja tylių kampelių gyventojai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • liauti — liauti, ja ( na), liovė K; R 1. intr. nustoti, nutraukti, baigti, mesti ką darius: Liauk gerti J. Liaukiat, gaidžiai, giedoti, leiskiat munie miegoti D46. Ko taip, anūkėli mažas, anksti užsikėlei? – klausia jį senelė, liovusi verpti V.Krėv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lėnas — lėnas, à adj. (3) J, lė̃nas (4) NdŽ 1. tykus, ramus, lėto būdo, romus: Nieko nėr iš lėno vaiko: visi jį stumdo, pešioja Rgv. Toks lėnas, lepšis mano vyras Pnd. Žaloja až visas lėniausia karvė Ob. 2. Slk nerangus, nevikrus, lėtų judesių: Žuvis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuprašyti — 1. tr. nuvadinti, nuvesti: Raštininkas, neilgai galvojęs, sugalvojo būdą, kap vaikus nuo lango toliau nuprašyti LTR(Plv). Kol dar turi bent truputį maisto, nenuprašysi nuo apgraužto medžio niekaip Blv. Ta Birutėlė kad įknimba į knygas, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • palikti — palìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti: Kad jau tokia tvarka, aš palinku namuose Rm. Moteres su vaikais tegul palieksta Gmž. Oi, tik man gaila seno tėvelio, tėvulio paliekančio (d.) Lp. Vos visų mažasis Benjaminas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • perpumpuoti — 2 perpumpuoti tr. persiurbti, pervaryti: Širdis ramybėje per minutę perpumpuoja 4–6 litrus kraujo V.Laš. pumpuoti; išpumpuoti; perpumpuoti; pripumpuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • produkuoti — produkuoti, uoja, ãvo tr. TrpŽ gaminti: Pagrindinė apykaita yra tas mažiausias šilumos kiekis, kurį žmogus produkuoja, kai esti ramybėje ir nevalgo V.Laš. Žemės ūkio dirvožemiai, ilgesnį laiką netręšiami, praranda savo natūralųjį derlingumą ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sužiedėlis — sužiedėlis, ė adj., smob. (1) NdŽ 1. kas sužiedėjęs, sudžiūvęs: Šitą sužiedėlį ragaišį reikia atkept Prn. ^ Ieško kaip alkanas sužiedėlio graužlio KrvP(Sn). 2. Db prk. kas sustingęs, neveiklus, nedaro pažangos: Ramybėje, nuošalyje būdama, ji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”